Vandring mot frihet / Prisoner and Pilgrim

Pilegrim_s

En gruppe langtidsdømte fra Bastøy fengsel gjør en pilegrimsvandring til Nidaros. Vandringen skal bidra til deres psykiske og fysiske helse, den skal hjelpe dem å gjenvinne selvrespekten og den skal forberede dem til livet etter soningen. Underveis blir vi kjent med Tony, John og Helmer og deres tanker om livet som innsatt, livskvalitet og forsoning.

Bakgrunn
Hvert år vandrer en gruppe langtidsinnsatte fra Bastøy fengsel mot Nidarosdomen. De følger pilegrimsveien fra Oslo til Trondheim. De er med å vitalisere den gamle pilegrimstradisjonen som nå et tatt opp igjen i Norge og Europa. Turen skal forberede de innsatte til et liv i frihet.

Bastøy fengsel vekker internasjonal oppmerksomhet for alternativ tenkning i kriminalomsorgen. Mens terrorfrykt fører til at mange samfunn får strengere straffeutmålinger for kriminelle handlinger, satser Bastøy på alternativ soning der fangene gis stor frihet – for å rehabilitere dem til livet etter soningen.

Filmen forteller om et samarbeide mellom en offentlig instans (Bastøy Fengsel) og en lang rekke frivillige instanser, deriblant Pilegrimsfellesskapet St. Jacob.

Pilegrimsvandringen
Ruten byr på natur- og musikkopplevelser, samt fellsskapsfølelse, mestring av praktiske utfordringer og overnatting på tradisjonsrike gårder. Men pilegrimsvandring er noe annet enn rekreasjon og turisme. Viktigst er kanskje alle møtene med medmennesker underveis og tiden hver enkelt har til kontemplasjon – i relativ frihet. En slik vandring gir også anledning til å løse opp konflikter og grunnarbeid for å skape varige vennskap.

Filmen

Selve pilegrimsvandringen er rammen i filmen. Vi blir kjent med tre av sju innsatte som er på vandring, og får innblikk i hvordan begivenhetene underveis preger dem. De tre hovedpersonene, som er mellom 36 og 60 år, forteller om sin bakgrunn og reflekterer over sin egen situasjon. Gjennom intervjuer får vi innblikk i opplevelsen av det å være i fengsel, grunnen til at de ble straffedømt og tankene rundt dette. Hovedpersonene snakker om soning, skyld, forsoning, drømmer og håp. Vil møtet med landskapet og menneskene underveis endre dem?

Intervjuobjektene er tillitsfulle og gir av seg selv.

Tema
Filmen kommenterer viktige sider ved det å rehabilitere soningsfanger tilbake til samfunnet. Den kaster lys over en omdiskutert behandlingsmetodikk der fangene gis stor frihet  – for at de skal lære å mestre utfordringen med å leve fornuftig uten at deres liv blir kontrollert. Det er delte meninger i samfunnet om dette er riktig. Slik blir filmen et innspill i en pågående debatt.

Det kan argumenteres for at denne frie soningsformen bidrar til å hindre tilbakefall. Men det kan også argumenteres for at frihetsberøvelse er en mer egnet straff for alvorlig kriminalitet. Filmen bidrar til opplysning om friere soningsformer og den drøfter indirekte (gjennom fangenes og deres oppasseres kommentarer) om dette er hensiktsmessig.

I filmen er det brukerne av behandlingsopplegget som selv kommer til orde og snakker om mestringsevne og hvorvidt pilegrimsvandringen bidrar til deres mulighet til gjenintegrering i samfunnet.

Pilegrimsvandringen fra Bastøy er å regne for et pilotprosjekt i internasjonal sammenheng. Det begynte i 2006, og resultatene har ført til at det er videreført.

Produksjon av filmen
Faction Film AS ved Dag Hoel står for gjennomføringen. Selskapet produserer dokumentarfilm av høy kvalitet. De vant Amandaprisen i 2008 for filmen Blod & ære, og de vinner stadig internasjonale priser – senest i mars og april 2009 da de vant prisen for beste dokumentar ved Beograd Internasjonale Filmfestival og Al Jazeera dokumentarfestival i Qatar (med filmen A Beautiful Tragedy). www.factionfilm.no

Regissør Ann Coates har laget en rekke produksjoner som omhandler mennesker og livskvalitet og hun behandler filmens tema med stor innsikt.

50 min. dokumentarfilm DV

Produsent: Faction Film AS ved Dag Hoel

Manus: Ann Coates, Siri Larsen

Regi: Ann Coates

Foto: John Lerskau, Ann Coates

Kommentar: Unn Vibeke Hol

Musikk: Knut Halmrast

Klipp: Ann Coates, Eirik Wattengård

Lydetterarbeid: Knut Halmrast

Grafikk, fargekorrigering: Faction Film, Klapp Media

Online: Steinar Bjørlykke

Produksjonsleder TV2 : Vebjørn Hagen

Filmen ble vist på TV2  i februar 2010, og selges på DVD fra Faction Film.

http://www.factionfilm.no/index.php?cat=shop&id=96

På den lenken ligger klipp fra filmen.