Coates Productions has since 1996 been making TV-documentaries as well as information and educational films for schools, public departments and commercial clients. The company is run by Ann Coates, who is a director and producer. She obtained her degree at the Norwegian Journalist School and Lillehammer University College. Working in journalism, Radio- and TV since 1974.


Coates Productions lager tv-dokumentarer og informasjons- og opplæringsfilm for skoler, offentlige etater og næringsliv. Startet i 1996. Firmaet drives av Ann Coates, regissør og produsent, utdannet ved Norsk Journallisthøgskole og tv-regilinjen ved Høgskolen i Lillehammer.  Journalistikk, Radio-og TVproduksjon siden 1974.

PRODUCTIONS / PRODUKSJONER

 • I utvikling nå: «Klåstadskipet – vikingenes handelsskip» – tv-dokumentar
 • ”The Dream of Britannia” documentary about the sailor Sigurd Coates who spent 20 years building an exact replica of the british kings famous sailing yacht Britannia – in artic Russia. Dokumentar om seileren Sigurd Coates som brukte 20 år på å bygge sin drømmebåt i Arkhangelsk – en nøyaktig kopi av den legendariske kongeyachten Britannia. 58’ –  NRK 22th of Juli 2014
 • ”Hannah – a life in two realities / et liv i to virkeligheter” dokumentary about being young with a serious mental disorder / om å være ung med en alvorlig psykisk sykdom – 30’
 • ”Prisoner and Pilgrim / Vandring mot frihet –  dokumentary 50’ –  TV2 i februar 2010. DVD salg:  Faction film
 • ”Sircus Ibsen / Sirkus Ibsen – drama performance Hartvig Nissens school (2006)
 • ”Learningstyles / Læringsstiler– about Dunn and Dunns learning styles / læringsstilmodell 17’ (2005)
 • ”Kulturhistoriske skatter i Follo” – seks filmer á 10’ (2004)
 • ”Steilene – historien om fem øyer” – naturperle med 80 års oljehistorie 30’ (2002)
 • ”Mange skritt mot scenen” – om Nesodden ballettskole (2000)
 • ”I pottemakerens hus” – alkoholikers møte med en institusjon, Blå Kors 25’ (1996)
 • ”Frukt/grønt – butikkens ansikt utad”opplæringsvideoer.
  Produsent: Video Promotion a/s 70´ (1995)
 • ”Bente puster for to” – Video om svangerskap og røyking, Statens tobakksskaderåd 10’ (1994)
Utdanning
Høgskolen i Lillehammer,tv-regilinjen1994
Norsk journalisthøgskole1983
Moss Gymnas,ex.art. reallinjen1974
Rønningen folkehøgskole,massemedialinjen1973
TV-akademiet,kortfilmkurs1991
TV-akademiet,programproduksjonskurs1990
Div. kurs, Norsk filmutvikling,
Deltar i Sources 2 , EUs MEDIA-program for utvikling av kreative
dokumentarer, Cambridge2007
Yrkespraksis
Driver eget produksjonsfirma for dokumentar/undervisningsfilm siden 1996
Produsent Video Promotion a/s1995
Inf. medarbeider Statens inf.tjeneste/Statens forurensningstilsyn1987
Inf. medarbeider. Kirkens informasjonstjeneste1985- 1987
Journalist, frilans NRK fjernsynet1984- 1989
Journalist, frilans NRK radio1979- 1984
Journalist, Dagen1974- 1979
Diverse redigering og artikler for publikasjoner.
Tv-innslag Norge Rundt, Dagsrevyen, Puls, Refleks:Helse
Produksjoner
I produksjon: ”The Dream of Britannia” – dokumentar 58’
”Fanger på pilegrimsvei” –  dokumentar 50’
”Hannah – et liv i to virkeligheter” – dokumentar 30’
2006 – ”Sirkus Ibsen” – drama Hartvig Nissens skole
2005 – ”Læringsstiler” ”Learningstyles” – om Dunn og Dunns læringsstilmodell (17’)
2004 – ”Kulturhistoriske skatter i Follo”  6 filmer a ca. 10’
2002 – ”Steilene – historien om fem øyer” – naturperle med 80 års oljehistorie (30’)
2000 – ”Mange skritt mot scenen” – om Nesodden ballettskole(90’)
1996 – ”I pottemakerens hus” – novellefilm om alkoholikers møte med
en institusjon, Blå Kors (25’)
1995 – ”Frukt/grønt – butikkens ansikt utad” 7 opplæringsvideoer. Produsent:
Video Promotion a/s (ca.70’)
1994 – ”Bente puster for to ”Video om svangerskap og røyking –
Statens tobakksskaderåd (10’)